پروتز چانه

پروتز چانه| اصلاح مشکلات چانه| پرواز جامع در تهران

چانه یکی از اجزای صورت است که تاثیر به سزایی در تعادل و زیبایی صورت ایفا می کند. کج بودن فک یا هرگونه مشکل احتمالی در ظاهر آن می تواند توازن صورت را برهم بزند. در چنین شرایطی استفاده از پروتز چانه به یک روش بسیار موثر و کارآمد برای ایجاد تناسب بین چانه و سایر اعضای صورت به ویژه بینی تبدیل می شود.