افت شنوایی بر اثر کهولت سن افراد!

افت شنوایی بر اثر کهولت سن افراد! با افزایش سن ، بدن انسان دچار تغییراتی در عملکرد میشود که کاهش شنوایی نیز در زمره این تغییرات به حساب می آید.کاهش شنوایی با افزایش سن روی افراد سالمند تاثیر میگذارد . در سن 65 سالگی ، از بین هر دو نفر ، یک نفر ممکن است […]

افت شنوایی بر اثر کهولت سن افراد! بیشتر بخوانید »