این کارهای زیبایی را انجام ندهید!

عارضه‌های ساپورت برای دختران و خانم‌ها حمله ساپورت پوش‌ها عبارتی است که برای مد شدن پوشیدن ساپورت و شلوارهای استرج در این ایام شنیده میشود. همچنین کفایت میکند. به بعضی از رفیقان تان توجه نمایید تا متوجه تعداد قابل توجهی گوشواره روی غضروف گوش شان شوید. دست‌ها هم که برترین جا برای تاتو کردن و […]

این کارهای زیبایی را انجام ندهید! بیشتر بخوانید »