نگاه کردن به گل چه اثری روی ما دارد؟

فواید گل برای تندرستی جسم و روح بسیار در زمینه فواید میوه‌ها، سبزی‌ها صحبت شده ولی تابحال خیلی به خواص گل‌ها پرداخته شده است. به نوشته‌ی زیبان گل‌ها در سطح‌های مختلف خاصیتهای شفابخش دارند. برخی از آن‌ها با رایحه و برخی دیگر خوردنی هستند. بهترین خواص در زمینه گل‌ها این است که آرام هستند و […]

نگاه کردن به گل چه اثری روی ما دارد؟ بیشتر بخوانید »