اضطراب دائمی چه بلایی بر سر بدنتان می آورد؟

اضطراب و نگرانی مزمن چیست و چه تاثیری بر جسم و بدن دارد؟ اضطراب و نگرانی یک بازتاب ذهنی و بدنی طبیعی نسبت به تجربیات زندگیست. هر فردی گهگاه گرفتار تشویش و استرس میشود. مسئولیت‌های کاری، مشکلات فامیلی، تشخیص یک بیماری، جنگ و یا مرگ یک عزیز می‌تواند برانگیزاننده‌ی اضطراب و نگرانی باشد در ترافیک […]

اضطراب دائمی چه بلایی بر سر بدنتان می آورد؟ بیشتر بخوانید »