مضرات سیگار

بدن بعد از پک زدن به سیگار چه اتفاقی برایش می‌افتد. کشیدن سیگار نه فقط به شما صدمه و آسیب وارد میکند، بلکه بر نسل‌های آتیه شما هم اثرگذار خواهد بود. چندین مطالعه که در آن‌ها نمونه‌های اسپرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نشان دادند که کشیدن سیگار می‌تواند بطور چشمگیری بر شمار و […]

مضرات سیگار بیشتر بخوانید »