طب قدیم در مورد احساسات و ارگان های بدن چه رابطه ای می پنداشت؟

رابطه عواطف و هرکدام از عضوهای بدن یکی از رازهای جالب خلقت آدم رابطه مابین احساس با عضو‌های بدن است چنانچه بدن ما به هرنوع تحریک عکس العمل نشان میدهد و میتواند سبب ایجاد یک بازتاب کلی شود. واضح است که بدن ما صرفا جهت انجام وظایف متابولیک و تبدیل خوراک به انرژی برای زنده […]

طب قدیم در مورد احساسات و ارگان های بدن چه رابطه ای می پنداشت؟ بیشتر بخوانید »