قهوه یا چای ،کدام نوشیدنی برای شما بهتر است ؟(فیلم)

  مقایسه تاثیر چای و قهوه زمانیکه بامداد، همچنان احساس کسلی میکنید، این کافئین است که به عنوان سوخت موتور پیکر (بدن) و ذهن ما عمل میکند. ۱ فنجون چایی، تقریبا نصفی از کافئین ۱ فنجون کافی (قهوه) را دارد، در هر فنجان استاندارد چای، ۴۰ میلی گرم و در هر فنجان استاندارد قهوه، ۸۰ […]

قهوه یا چای ،کدام نوشیدنی برای شما بهتر است ؟(فیلم) بیشتر بخوانید »