وضعیت ریه سالمندان هنگام ورزش

ریه سالمندان از پس ورزش برمی آید. سالمندان به علت شرایط بدنی قادر با انجام ورزشهای سنگین نیستند. ولی از آنجایی که ورزش تاثیر بسزایی در سلامت بدنی و روحی اشخاص سالمند دارد هرگز نباید نسبت به آن بی توجه بود چراکه سالمندان هم میتوانند با انجام تمرینات ورزشی مناسب از فوائد آن سود ببرند. […]

وضعیت ریه سالمندان هنگام ورزش بیشتر بخوانید »