بخیه زدن توسط ربات

بخیه زدن رگهای زیر ملیلیمتری با یک ربات به گزارش medicalrobotictechnologies نخستین جراحی با بکارگیری میکروربات جدید که برای بخیه زدن رگهای بسیار ریز طراحی شده است انجام شد. این جراحی کامیابی آمیز برای بخیه زدن عروق زیر میلیمتری باوزی بیماری گرفتار به «لنفدوم» صورت گرفت که در ان طبق آنچه در تصاویر مشاهده میکنید […]

بخیه زدن توسط ربات بیشتر بخوانید »