زنده کردن مرده ممکن است؟

میشود. بعد از مردن آدمها را زنده کرد! بتازگی رسانه‌های دنیا از برآیند تحقیقات جدیدی درباره مرگ خبر دادند که نشان می‌داد مغز وقتی قلب از تپش می‌افتد، به کار خود ادامه میدهد و آنهایی که مرگ شان به خاطر ایست قلبی اعلام میشود تا زمانی صداهای اطراف شان را می‌شنوند و بعبارتی مرگ خود […]

زنده کردن مرده ممکن است؟ بیشتر بخوانید »