اعتیاذ به اینترنت ! تست بزنید تا ببینید چه بر سر خود آورده اید!

اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت یا در سطحی وسیع‌تر استفاده بیش از حد از اینترنت و رایانه در زندگی و وابستگی به آن به صورتی که در انجام کارهای روزانه مشکلاتی پیش آید. این اختلال گونه‌ای از مشکلات روانی محسوب می‌شود که البته این طبقه‌بندی همچنان مورد تحقیق و بررسی است. فعالیت آنلاین افراد مبتلا به این اختلال می‌تواند […]

اعتیاذ به اینترنت ! تست بزنید تا ببینید چه بر سر خود آورده اید! بیشتر بخوانید »