تست خواب شبانه

تست خواب تهران | آدرس کلینیک خواب در تهران | آشنایی با تست خواب

تست خواب در جایروس – فرایند تست خواب زمانی که شما آماده رفتن به رختخواب هستید، تکنسین خواب سنسورها را به بدن شما وصل می کند. سنسورهایی که به شما  چسبانده میشوند، در هنگام خواب وضعیت شما را ثبت میکنند. این حسگرها بدون درد هستند و هیچ سوزنی به بدن شما وارد نمی شود. اگر […]

تست خواب تهران | آدرس کلینیک خواب در تهران | آشنایی با تست خواب بیشتر بخوانید »