تست ایست قلبی بدون حضور اورژانس!

تشخیص سریع شناسایی «ایست قلبی» بدون حضور اورژانس سالانه عده زیادی بر اثر بیماریهای قلبی سرخرگی جان که مردها و بطور معمول فشار خون ، چربی، چاقی، فقدان جنبش، سوابق خانوادگی، مصرف سیگار و دخانیات، سبک و شیوه زندگی نامتناسب و نداشتن برنامه تغذیه‌ای سالم قوت بخش ازمهمترین عوامل حمله و ایست قلبی است. نخستین […]

تست ایست قلبی بدون حضور اورژانس! بیشتر بخوانید »