تعبیر خواب خطا کردن (جرزنی) چیست؟

 معنی رویا در مورد خطا کردن و جریمه شدن  رویاهای خطا و جریمه شدن به چه معنا هستند؟   این خواب ها ممکن است نشان دهنده احساس جرم در اعماق وجود شما باشد.   این نوع رویاها ممکن است نماد نقض قوانین توسط شما باشد. ممکن است نماد چیزی باشد که در موردش احساس بدی […]

تعبیر خواب خطا کردن (جرزنی) چیست؟ بیشتر بخوانید »