عامل مرگ و میر مردم در ایران چیست؟

بااهمیت‌ترین عامل مرگ در ایران تغذیه نامطلوب است. زیادترین عامل مرگ و آسیب در سرزمین ما متعاقب از تغذیه نامطلوب و ناپسند است. ایرانی‌ها در بین سرزمین‌های دنیا، جزوکم تحرک‌ترین مردم هستند که این عامل می‌تواند باعث ظهور سکته قلبی و مغزی شود. پنجاه درصد علت‌های مرگ و میر مردم ایران، متعاقب از سکته مغزی […]

عامل مرگ و میر مردم در ایران چیست؟ بیشتر بخوانید »