تاثیرات عشق روی مغز

وقتی عاشق می‌شوید مغز از خود چه واکنشی نشان میدهد. بیشتر می‌گویند وقتی نیمه گمشده خود را پیدا میکنید قلب گرفتار آن میشود و مغزهم مسئول رنجش یا حسی که برای تان ایجاد میشود است در این قسمت از زیبان می‌خواهیم از عکس العمل عشق و عقل چگونگی جواب شناسایی بیماری عشق را بیان کنیم. […]

تاثیرات عشق روی مغز بیشتر بخوانید »