کاهش شدید قد خانمی پس از زایمان!

زن هندی پس از متولد شدن فرزندش ۶۰ سانت شد. زن هندی پس از متولد شدن فرزند سومش، گرفتار بیماری نادر و عجیبی شده است. بنا به گزارش رسانه‌های هند، «شانتی دوی» زن ۶۰ ساله هندی پس از متولد شدن فرزند سومش به دلیل یک بیماری ژنتیکی نادر گرفتار کاهش قامت شدید شده است. وی […]

کاهش شدید قد خانمی پس از زایمان! بیشتر بخوانید »