چه قرصهایی را نصف کنیم خطرناک است؟

نصف کردن قرص هایی که عارضه‌های دارند. چنانچه قورت دادن قرص هایی که مصرف میکنید دشوار است، پیش از نصف کردن قرص آن‌ها حتماً با دکترتان مشاوره نمایید. مقدار دارو‌ها بی علت نیست و این اندازه‌ها به علت احتیاج بدن به دوز خاصی از دارو است تا اثرات مورد نظر دکتر و داروساز را بر […]

چه قرصهایی را نصف کنیم خطرناک است؟ بیشتر بخوانید »