دلایل عمر طولانی تر خانمها نسبت به آقایان!

راز طول زندگی خانم‌ها چیست. در تمام سرزمین‌های دنیا، خانم‌ها در قیاس با مردان از طول زندگی بیشتری برخوردارند. دیوید رابسون بدنبال پاسخی منطقی برای توجیه این مسئله رفته است. آیا مردان توانایی دارند کاری در این ارتباط انجام دهند؟ از همان لحظه تولد می‌دانستم که مقرر شده است از نصفی از نوزادان دختر تازه […]

دلایل عمر طولانی تر خانمها نسبت به آقایان! بیشتر بخوانید »