علت بزرگی مغز انسان

دلیل بزرگی مغز آدم دو عصب شناس از دانشگاه هاروارد موفق به ارائه یک توضیح قوی ولی ساده به پرسش دیرینه محققان درباره اثر افزایش مقدار مغز در بالارفتن توانایی‌های آدم شدند. نکته‌های بسیار متعددی وجود دارد که آدم را به یک گونه بی همتا تبدیل کرده است ولی در میان همه این موارد مغز […]

علت بزرگی مغز انسان بیشتر بخوانید »