چرا باید شلغم بخوریم؟

برترین شیوه مصرف شلغم جهت حفظ خواص خواص شلغم شلغم سبزی ریشه‌ای دوساله است که گل ‌های کوچک زرد و برگ‌های کشیده و بیضی‌شکل دارد. ریشه و برگ‌های این گیاه، هردو قابل استفاده هستند. شاید بخش زیادی از شما به‌خاطر مزه خاص شلغم تنها در فصل سرما و برای مقابله با سرماخوردگی از آن بهره […]

چرا باید شلغم بخوریم؟ بیشتر بخوانید »