عوارض دم و بازدم با دهان باز

خوابیدن با دهان باز چه پیامدهایی برای کودک دارد؟

گر فرزندتان از مسیر دهان تنفس کند، میتواند بر ساختار ایمنی بدن، وضعیت بدن، توانایی آن‌ها برای توجه، اخلاق و رفتار و حتی ساختار چهره آن‌ها اثر گذارد.

خوابیدن با دهان باز چه پیامدهایی برای کودک دارد؟ بیشتر بخوانید »