گلوبوس

دلیل گیر کردن توده در حلق یا گلوبوس چیست؟

احساس گلوبوس چیست و چگونه درمان می‌شود؟ آیا تابحال برای شما پیش آمده که احساس توده یا گلوله‌ای در حلق داشته باشید یا حس کنید، لقمه‌ای در گلویتان گیر کرده است که با بلع آب دهان هم از بین نمی‌رود و هم چنان ادامه دارد؟ احساس توده در حلق را نبایست با اشکال در بلع […]

دلیل گیر کردن توده در حلق یا گلوبوس چیست؟ بیشتر بخوانید »