مرور برچسب

تورم مفاصل

آشنایی با دردهای ناشی از رشد

دردهای ناشی از رشد چگونه درمان می‌شوند؟ دردهای عضلانی استخوانی از شکایت‌های رایج در سنین رشد است، تاکنون علت اساسی ایجاد این دردها شناخته نشده است.شروع درد در اواخر روز که گهگاه سبب بیداری کودک از خواب میشود و افزایش درد با…