حقایقی درباره باطری قلب

توصیه به سالمندانی که باطری قلب دارند. ۱ پیس میکر (ضربان ساز) دستگاهی با مقدار کوچک است که در قفسه سینه یا شکم به منظور کنترل ریتم‌های غیرطبیعی قلب کار گذاشته میشود. این وسیله با به کارگیری تپش الکتریکی اندک انرژی، قلب را وادار میکند تپش طبیعی داشته باشد. دو سیستم تپش ساز برای علاج […]

حقایقی درباره باطری قلب بیشتر بخوانید »