چرا عطسه می کنیم؟

طریقه درست عطسه کردن وقتیکه حس میکنید عطسه یا سرفه تان گرفته است، پوشاندن دهانتان میتواند از انتشار میکروب‌های عفونت زا ممانعت نماید. ولی روش پوشاندن دهانتان هم مهم است. چنانچه دستمال کاغذی در دسترستان نیست، باید عادت همیشگی تان را رها کنید و درون آرنجتان نه درون دستتان عطسه کنید. عطسه کردن درون دست […]

چرا عطسه می کنیم؟ بیشتر بخوانید »