توده ای که صورت زنی را از بین برد

تومور غیرطبیعی و بزرگ صورت پیرزن دیتا دادرز، ۷۱ ساله، اهل پوئرتو پرینسسا جزیره‌ای دور افتاده در فیلیپین، چهار سال قبل با آغاز یکباره دردی در سوراخ‌ها و پره‌های بینی خود به دکتر مراجعه نمود. تومور ترسناک و غیرطبیعی روی صورت طبیبان به غلط بیماری او را سینوزیت تشخیص دادند و او که مادر ۶ […]

توده ای که صورت زنی را از بین برد بیشتر بخوانید »