چرا آزمایش ایدز تکرار میشود؟

آزمایش تشخیص ایدز را چندبار و چه وقتی بایست انجام داد. بیماری ایدز نشانه ندارد و خیلی پرخطر و کشنده است که از طرق مختلف وارد بدن میشود پس بعضی افراد با دانستن شرایط مستعد در لیست ضروری‌های آزمایش ایدز قرار میگیرند. مسوولان وزارتخانه بهداشت می‌گویند، بیشتر از ۶۰ یکهزار نفر در کشور هستند که […]

چرا آزمایش ایدز تکرار میشود؟ بیشتر بخوانید »