روش درمان گیر کردن تیغ ماهی در حلق

چنانچه تیغ ماهی در حلق گیر کرد چه کنیم؟ گیر کردن تیغ ماهی ، یکی از دلیل هایی که سبب میشود ترجیح دهیم که ماهی نخوریم، اینکه فکر می‌کنیم شاید تیغ ماهی در گلومان گیر کند یا قبلا برای ما اتفاق افتاده باشد. ماهی و به خصوص سبزی پلو با ماهی از غذاهاdی هستند که […]

روش درمان گیر کردن تیغ ماهی در حلق بیشتر بخوانید »