درمان سرطان با هسته انگور!

با مصرف این ماده خوراکی درمان بدخیمی را در دست دارید. درمان بدخیمی بدون کموتراپی با هسته‌ی انگور میتواند یکی از بهترین کشفیات جهان پزشکی برای گرفتاران به بیماری سخت سرطان باشد. این مسئله بطور کامل به اثبات رسیده است که کموتراپی به عنوان روش درمان بدخیمی , در معالجه بدخیمی‌های پیشرفته نمیتواند به طور […]

درمان سرطان با هسته انگور! بیشتر بخوانید »