نوزادی با زبانی دو برابر بزرگتر!

دختربچه‌ای با زبان خیلی بزرگ: دختربچه‌ای که با زبانی به میزان زبان یک فرد بالغ متولد شده بود پس از مدتها توانست برای نخستین بار لبخند بزند. نوزادی با زبان بزرگ نوزاد دختر دوبار تحت جراحی زبان بزرگ ش قرار گرفت. «پایسلی موریسون» کوچولو با زبانی بسیار بزرگ‌تر از حد نرمال متولد شده بود و […]

نوزادی با زبانی دو برابر بزرگتر! بیشتر بخوانید »