تومور شکمی ۵۷ کیلویی

جراحی تومور شکمی ۵۷ کیلویی بعد از دوازده سال مردی که سالها به علت شکم بزرگ خود توانایی انجام فعالیتهای ساده را نیز نداشت بلاخره جراحی و از شر تورمور شکمی خلاص شد. همه این دوازده سال بطور باورنکردنی دکتر متخصص او بزرگی شکمش را فقط چربی تشخیص میداد. این تومور در طی این سالها […]

تومور شکمی ۵۷ کیلویی بیشتر بخوانید »