پیوند سر آدم!

از رویا تا واقعیت پیوند سر آدم احتمال دارد شبیه به یک فیلم ترسناک بنظر برسد ولی یک جراح ایتالیایی میگوید شاید میتوان تا یکسال دیگر نخستین پیوند سر آدم را انجام داد. دکتر Sergio Canavero جراح ایتالیایی که در مرکز تحقیقاتی Turin Advanced Neuromodulation Group کار میکند اعتقاد دارد که با این کار میتوان […]

پیوند سر آدم! بیشتر بخوانید »