کیسه صفرا

تصاویر خارج شده از بزرگ ترین کیسه صفرا با جراحی

جراحی کیسه صفرا ۳۰ سانتی متری زن هندی مقدار کیسه صفرا ی این زن پنج برابر کیسه صفرا ی طبیعی آدم است! عجیب‌ترین جراحی کیسه صفرا در کتاب گینس ثبت شد. یک خانم هندی نام خود را بعنوان دارنده بزرگترین کیسه صفرای جهان در میان رکوردهای عجیب ثبت کرد. جراحی کیسه صفرا  متخصصان کتاب رکوردهای […]

تصاویر خارج شده از بزرگ ترین کیسه صفرا با جراحی بیشتر بخوانید »