تشخیص فوری سرطان مری با نوعی قرص

علت‌های، نشانه‌های، تشخیص و جلوگیری از سرطان مری سرطان مری سرطانی است که در مری – یک لوله طولانی و توخالی که از حلق به شکم شما می‌آید- به وجود می‌آید؛ مری، به شما یاری می‌نماید تا مواد خوراکی را از پشت حلق به معده تان حرکت دهید، تا فرآیند هضم انجام شود. سرطان مری […]

تشخیص فوری سرطان مری با نوعی قرص بیشتر بخوانید »