چرا در صبح دچار گرفتگی صدا میشویم؟

چه عاملی سبب گرفتگی صدا در بامداد میشود؟ علت گرفتگی صدا برگشت شبانه‌ی اسید معده به مری و حلق در موقع خواب است. اشکال این برگشت در این است که آدم متوجه آن نمی‌شود. یکی از علائم آن بدبوئی تنفس در بامداد است. پس چنانچه گرفتگی بدون علت صدا به همراه بدبوئی تنفس صبحگاهی دارید، […]

چرا در صبح دچار گرفتگی صدا میشویم؟ بیشتر بخوانید »