علت گزگز دست و پا

عوامل ایجاد کننده حس گزگز و کرختی کار در سرما، شغل‌های ایستاده یا در وضع خاص، نوشتن یکسره، تایپ، خیاطی و سوزن دوزی، قلاب بافی و مانند اینها، حتی ارتباطات کاری با بعضی سموم و مواد الکلی از جمله شغل هایی است که مورمور شدگی بخشهایی از دست یا پا را در پی خواهد داشت […]

علت گزگز دست و پا بیشتر بخوانید »