مرور برچسب

جویدن آدامس

با خوردن چه چیزی میتوان وسواس فکری را کنترل کرد؟

تاثیر مثبت جویدن آدامس در رها شدن از وسواس فکری بطور معمول جویدن آدامس بدون شکر به عنوان عادتی خوب به منظور کاستن از وزن سفارش شده است. آدامس‌های بدون شکر، تقریبا هیچ کالری ای به اندازه مصرفی شما مازاد و اضافه نمی‌کند و می‌توان آن‌ها…

چرا نباید آدامس بجویم؟

مضرات جویدن آدامس برای این اشخاص جویدن آدامس به بعضی افراد اصلا توصیه نمی‌گردد چرا که نتیجه‌ی تحقیقات و بررسی‌های اثبات نموده است که بعضی از باورها در زمینه جویدن آدامس بطور کامل اشتباه و برعکس است بررسی‌های و تحقیقات بر روی ۳۰…