هر لقمه غذا رو باید چندبار بجویم که بهتر جذب بشه؟

فواید جالب ۳۲ بار جویدن خوراک برای تندرستی چندبار هر لقمه را می‌جوید؟ سوالی است که بعید می‌دانم اغلب ما پاسخی برای آن داشته باشیم. ما بسختی به چیزی که می‌خوریم توجه می‌کنیم، چه برسد به اینکه چندبار در حال جویدن هستیم! با وجود این، اشخاص زیادی هستند که اعتقاد دارند راز سلامتی در چندبار […]

هر لقمه غذا رو باید چندبار بجویم که بهتر جذب بشه؟ بیشتر بخوانید »