از کجا بفهمیم به برخی خوراکی ها آلرژی داریم؟

خطرات جبران ناپذیر ناشی از پیدایش حساسیت به مواد خوراکی احتمال دارد بازتاب حساسیت به خوراکیهای خاص برای برخی اشخاص قدری ناخوشایند و برای بعضی دیگر خیلی وحشتناک و حتی برای حیات تهدیدآمیز باشد. نشانه‌های آلرژی غذایی در طی چند دقیقه تا یک ساعت پس از خوردن غذای ممنوعه ظهور میکنند. حساسیت به موادغذایی نوعی […]

از کجا بفهمیم به برخی خوراکی ها آلرژی داریم؟ بیشتر بخوانید »