چگونگی عملکرد حس بویایی

از حس بویایی چه میدانید؟ این نخستین حسی ست که بمحض متولد شدن از آن استفاده میکنید. یکی از هر پنجاه تا ژن شما مرتبط به این حس است. باید خیلی پراهمیت باشد، درست است؟ بسیار خب، از راه بینی یک نفس ژرف بکشید. این حس بویایی شماست و خیلی هم قدرتمند است. بعنوان یک […]

چگونگی عملکرد حس بویایی بیشتر بخوانید »