چرا نباید از آسانسور استفاده کنیم؟

بالا و پایین رفتن از پله‌ها انرژی زاست!   بررسی‌ها مشخص کرده است بالا و پایین رفتن از پله بیشتر از آشامیدن کافئین انرژی خوب و حس سر زندگی در شما ایجاد میکند. پس بهتر است هیچگاه از آسانسور استفاده نکنیم. انرژی خوب و احساس مطلوب سرزنده بودن مطالعه اخیر نشان می‌دهد بالا و پایین رفتن از پله‌ها […]

چرا نباید از آسانسور استفاده کنیم؟ بیشتر بخوانید »