آیا روزه گرفتن برای بیماران ام اس خوب است؟

روزه گرفتن برای بیماران ام اس بیماران ام اس با ملاحظه نکته‌های مهم در تغذیه و حفظ سلامت با نظر دکتر توانایی دارند روزه بگیرند. بایستی دقت کرد در نوع رایج ام اس که مریضی در مراحل پیشرفته‌ای قرار دارد، باید نکات با اهمیتی را در زمینه روزه داری مراعات نمایند و مراقب علل و […]

آیا روزه گرفتن برای بیماران ام اس خوب است؟ بیشتر بخوانید »