خوردن دسر حملات آسم را تشدید میکند.

چنانچه آسم دارید دسر نخورید. بیماری آسم (Asthma) نوعی از بیماریهای ریه بوده که بر گذرگاه جریان هوا که وظیفه حمل هوا به درون ریه را برعهده دارد تاثیر گذاشته، سبب نازک شدن و تورم این گذرگاه شده، مخاط این قسمت را افزایش میدهد و تنفس فرد گرفتار را دشوار کرده و او را گرفتار […]

خوردن دسر حملات آسم را تشدید میکند. بیشتر بخوانید »