گرمازدگی چگونه است؟

در گرما زدگی چه اتفاقی برای بدن می‌افتد؟ گاهی گرما آثار مخربش را در کوتاه مدت و گذرا بروز می‌دهد؛ همچون ورم، اسپاسم ماهیچه‌ها یا ضایعات پوستی خارش دار است. گاهی اثرات ناشی از گرما جدی‌تر بوده و احتیاج به بستری دارد. اثراتی که امروز به آن پرداخته میشود اثرات گرمازدگی جدی است و نیاز […]

گرمازدگی چگونه است؟ بیشتر بخوانید »