کرم داخل گوش دختر بچه!

۸۰کرم از گوش دختر بچه چهار ساله هندی بیرون کشیده شد. کشور هند را میتوان مهد عجیب و غریب‌های جهان پزشکی خواند، از زادروز بقایای جنین درون شکم پسر نوجوان تا رشد ۸۰ کرم درون گوش دختربچه‌ی چهار ساله که برای بار دیگه توجه همه را جلب کرد طبیبان بیمارستانی در هند طی یک عمل […]

کرم داخل گوش دختر بچه! بیشتر بخوانید »