چگونه در فصل تابستان دچار کمبود آب بدن نشویم؟

نسخه‌ای برای علاج کمبود آب بدن در طول تابستان همانگونه که میدانید شصت درصد از بدن آدم را آب تشکیل داده است و عضوهای داخلی بدن نیازمند آب برای کارکرد مناسب‌تر هستند. به گزارش زیبان وقتی بدن نتواند به میزان مکفی آب و مایعات دریافت نمایند اعتدال PH و عضوهای داخلی بدن بهم میریزد و […]

چگونه در فصل تابستان دچار کمبود آب بدن نشویم؟ بیشتر بخوانید »