آیا چای سبز هم مضراتی دارد؟!

چایی سبز و عواقب جدی آن: این ایام تبلیغات گسترده‌ای را در رسانه‌ها در خصوص مصرف چای سبز و فواید بی شمار آن دیده و شنیده اید. حال از مضرات نوشیدن چایی سبز نیز بایست بدانید. چای سبز امکان دارد یک راه طبیعی برای دور کردن کردن سرطان باشد، ولی مصرف آن در مقادیر بالا […]

آیا چای سبز هم مضراتی دارد؟! بیشتر بخوانید »