حقایقی درباره زنان حامله و سفر

توصیه هایی خیلی پراهمیت در زمینه سفر در زنان حامله : سفر در طول بارداری ، مشکل بخش زیادی از زنان حامله است. ولی از دید متخصصان چنانچه بارداری بدون خطر و بدون مشکلی دارید و تمام احتیاطهای واجب و ضروری را می‌کنید دلیلی برای دلواپسی وجود ندارد. بارداری شرایط ویژه‌ای است. به هزار و […]

حقایقی درباره زنان حامله و سفر بیشتر بخوانید »